• Danske Museer nr 4, 2021

  DKK 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Dette nummers fokus er bevaringens mange ansigter. På baggrund af et open call har fagfolk skrevet om bl.a. konservatorernes forskellige roller fra restaurering og forebyggelse til skabelse af ny viden. Vi kommer også omkring, hvordan museers egne samlinger kan bringes i spil på nye måder f.eks. ved at bruge udvalgte objekter til at udfordre og nuancere eksisterende narrativer eller ved at udvide adgangen til samlingen gennem en fuld digitalisering, så den bliver tilgængelig via nettet.
 • Danske Museer nr. 1, 2020

  DKK 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  ”Min fremtid har været meget mørk, når jeg tænker tilbage. Jeg ville intet, og jeg kunne ikke se lys forude. Det kan jeg nu. Jeg får det bedre for hver gang, jeg [fortæller] min historie.” Det fortæller Henrik Jürgensen, der har deltaget i projektet Fra udsat til værdsat på Danmarks Forsorgsmuseum. Læs artiklen om museets ’alternative eksperter’ i det nyeste nummer af Danske Museer, der har ’Social ansvarlighed’ som tema. Her kan du også læse om ’Kultur på recept’ og Den Gamle Bys arbejde med personer ramt af demens i ’Erindringslejligheden’. I magasinet kan du også læse artikler af Galit Peleg, Josefine Albris og Søren Bak-Jensen, der skriver om, at arbejdermuseerne er i gang med at redefinere sig selv. Mette Thybo fra Naturama beretter om nøglen til succes for et naturhistorisk museum i provinsen, og Susanne Krogh Jensen udfolder historien om, hvordan museumsprofessionen har udviklet sig gennem 60 år. Lærke Maria Andersen Funder og Kamma Overgaard Hansen reflekterer over det tværfaglige samarbejde på Maltfabrikken i Ebeltoft, og Annesofie Becker rapporterer fra et seminar om husmuseer. Maja Balle vender blikket ud over landets grænse i en anmeldelse af Naturalis – Leidens nyåbnede naturhistoriske museum. Og sidst men ikke mindst kommenterer Søren la Cour Jensen på, at puljen til international erfaringsudveksling i ICOM er blevet sløjfet af Slots- og Kulturstyrelsen, mens Mette Bjerrum Jensen ser tilbage på sagen om de såkaldte ’lån’ fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Nils M. Jensen runder af med et øjebliksbillede fra årets chefnetværksseminar, der havde verdensmål og bæredygtighed øverst på dagsordenen.
 • Danske Museer nr. 1, 2021

  DKK 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Temaet for Danske Museers forårsnummer 2021 er ’Formidlingens mange ansigter’: Her stiller vi skarpt på de nyeste tiltag, metoder og tanker inden for museumsformidling. Tema-artiklerne afspejler en stor diversitet og lyst til at eksperimentere med alt fra dialogen med publikum og brugerinddragelse til brugen af lyd og virtual reality. Blandt andet fortæller Ingeborg Phillipsen og Christina Bruun Olsson om Hørsholm Egns Museums brug af collage, udklædning og Instagram i deres undervisningsprogrammer, mens Rikke Johansen Smidt stiller skarpt på Nyt Viborg Museums arbejde med kompositorisk musik i museumsrummet. Læs også om Tirpitz i Blåvand, der har skiftet plancher og tekster ud med audioguidende historiefortællere, Museum Sønderjyllands gentænkning af bevaringsarbejdet og om, hvordan man med en teaterfaglig tilgang til museumsformidling kan krympe tiden. I magasinet kan du desuden læse om, We Are Museums’ webinar-serie ’Reframe Collecting’, få indblik i Aarhus Universitets forskning i detektorhobbyens sociale dimension og dykke ned i smukke billeder og fortællinger om det Grønlandske slædehundeprojektet Qimmeq.
 • Danske Museer nr. 2, 2020

  DKK 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Temaoverskriften for årets sommernummer er et evigt aktuelt museumsspørgsmål: ’Genstande eller ej?’. Er genstande et must i en udstilling? Hvor vigtige er de egentlig for brugerne? Og hvilke konsekvenser har det for den genstandsbaserede forskning, når samlinger kommer på fjernmagasin? Mette Slyngborg og Louise Hauberg Lindgaard fortæller om udviklingen af Jacob A. Riis-museet og HEX!, hvor autentiske genstande viste sig at være en mangelvare, mens Charlotte Boje H. Andersen beretter om borgernes rørende genstandsglæde i udstillingen ’Ting fra Thy’. Professor Kristian Kristiansen retter en skarp kritik mod Nationalmuseets samlingspolitik og konsekvenserne for grundforskningen – vicedirektør Jesper Stub Johnsen giver svar på tiltale. Konservator Cecilie Marie Gottfred giver i ord og billeder indblik i konserveringen af Danmarks ældste madpakke – og hvorfor den er en vigtig museumsgenstand. Og sidst men ikke mindst præsenterer Morten Søvsø Sydvestjyske Museers nye digitale indgang til ribeperler, taphaner, vægtlodder – og 1.000.000 andre genstande. Danske Museer nr. 2 handler også om selvbetjente museer, et podcast-samarbejde mellem 8 museer og en guidet tur gennem det nye Københavns Museum. Og naturligvis også et tilbageblik på et forår i en kriseramt museumsverden.
 • Danske Museer nr. 2, 2021

  DKK 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Temaet for Danske Museers sommernummer er ’Vores museum’: Vores museum er blevet kaldt verdens største projekt af sin art. Gennem et nationalt forsknings- og udviklingsprogram har forskere og museer i 5 år undersøgt, hvordan museer og formidling kan styrke medborgerskab. Magasinets temaartikler beretter om Vores museums mange forskellige forskningsprojekter og præsenterer refleksioner over projektets særlige tværinstitutionelle format, dets målsætninger og resultater. Som noget særligt følger der en række pjecer om kulturelt medborgerskab, brugerdrevet design, udvikling og evaluering fra Vores museum med ved køb af temanummeret, eller hvis man modtager nummeret via sit abonnement – Pjecerne medfølger så længe lager haves. I magasinet kan man desuden læse en lang række artikler om alt fra musealt beredskabsarbejde og nye anbefalinger om god bevaring til debat om museumsaktivisme, arbejdet med FN’s verdensmål og netværket KULTURAMs arbejde med trivsel i kulturbranchen.
 • Danske Museer nr. 3, 2020

  DKK 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  Det er eventyrligt at gå på museum i skoletiden! Det kan man forvisse sig om i det nye nummer af Danske Museer, der præsenteres i samarbejde med Skoletjenesten. Temaet er ’Museumsundervisning anno 2020’, og det handler om tendenser lige nu, om de mest innovative undervisningsformer og om det særlige potentiale i museet som læringsmiljø. Dorte Villadsen fra Skoletjenesten skriver: ”…måske er det allervigtigste, at vi i en skole- og uddannelsessammenhæng betragter museerne som (…) steder, der kan forstyrre, forskyde og udfordre børn og unges antagelser og forestillinger. Om at være menneske, om at være til og om at være en del af noget, der rækker ud over nuet, det genkendelige og en selv.” I det nye nummer kan du også læse om status for SARA (det stormomsuste registreringssystem), om digital museumspraksis i en corona-tid, om det nye Holmegaard Værk og meget andet.
 • Danske Museer nr. 3, 2021

  DKK 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  I dette års efterårsnummer dykker vi ned i de mange forskningsprojekter, der finder sted på museerne netop nu. De danske museer er mangfoldige og deres forskning ligeså. På baggrund af et open call fortæller forskere fra museer landet over om deres nyeste projekter. Læs blandt andet om, hvordan man bliver klogere på en konges liv ved at se nærmere på hans garderobe, hvordan arkæologisk viden bliver til og få indblik i, hvordan kulturarvsædere er både destruktive og skabende. I magasinet kan man desuden læse om tankerne bag det nye museum H.C. Andersens Hus, udviklingen af det fælles museumsmedie Vores Tid og brugen af historiske makerspaces som formidlingsmetode.
 • Danske Museer nr.4, 2020

  DKK 95,00 inkl. moms, inkl. porto
  "Rigtig mange har fået en ny fornemmelse af, hvor vigtigt vores kulturliv egentlig er, og hvor meget vi savner museerne, når de pludselig ikke er der længere." Sådan skriver kulturminister Joy Mogensen i magasinet Danske Museer, der udkommer i dag. Corona er temaet for årets sidste nummer, der reflekterer over årets begivenheder, og hvad museerne tager med sig ind i det nye. Det handler bl.a. om nye virtuelle erfaringer, om indsamling af corona-genstande og en uvis fremtid, hvad angår besøgstal, økonomi og politisk handlekraft. Corona-krisen giver ifølge Sarah Smed og Anne Sofie Vemmelund Christensen også anledning til at stoppe op et øjeblik og spørge: Er vi de museer, samfundet har brug for – eller er vi de museer, samfundet er vant til? Og i artiklen 'Berøring forbudt!' funderer forfatterne over, om genstanden måske ligefrem får en renæssance i en berøringsforskrækket tid...hvem ved?
 • Danske Museer nr. 5, 2019

  DKK 75,00 inkl. moms, inkl. porto
  Årets særnummer handler om sociale medier og er redigeret i samarbejde med MiD (Museumsformidlere i Danmark).
 • Danske Museer nr. 4, 2019

  DKK 75,00 inkl. moms, inkl. porto
  Dette nummers forsidehistorie handler om Statens Naturhistoriske Museum, der har været igennem en række turbulente år. Journalist og historiker Majken Astrup interviewer den nuværende og forhenværende direktør om deres vidt forskellige visioner. Om splittelsen mellem universitet og museum og om deres forskellige syn på, hvilken rolle forskningen og samlingerne skal spille på Danmarks hovedmuseum for naturen. Læs også om erfaringer med at udstille bøger og arkivalier på Det Kgl. Bibliotek og Nuuk Kunstmuseum. Eller direktør for Vesthimmerlands Museum, Broder Bergs, kritik af rådgivningen på museumsområdet. Sidste nummers tema om formidling til unge fortsætter med historier om ’junioromvisere’ på Skagens Kunstmuseer og innovation for gymnasieelever på Museum Vestsjælland. Danske Museer bringer også en række ’do’s and don’ts’ fra Velux Fondens møder om forskningssamarbejder mellem museer og universiteter samt et uddrag fra guiden ’I gæsternes sted’, der tilbyder kvalitative redskaber til at undersøge museumsgæsternes oplevelser. Magasinet rundes af med en mini-reportage fra ICOM-konferencen i Kyoto og et politisk blik på museerne fra de konservatives kulturordfører, Birgitte Bergmann.
 • Danske Museer nr. 3, 2019

  DKK 75,00 inkl. moms, inkl. porto
  Danske Museer nr. 3 er netop udkommet med artikler og debat om bl.a. museumsaktivisme, de unge som (umulig?) målgruppe og status for det storstilede forskningsprojekt Vores museum. Læs også om museernes registreringspraksis i Joachim Allouches indlæg ’Saglig registrant har udspillet sin rolle’. Eller Cecilie Brøns’ øjenåbnende artikel ’Fortid i farver’ om Glyptotekets antikke skulpturer, der oprindeligt var mere farvestrålende, end man skulle tro.

Titel

Go to Top