Om magasinet Danske Museer

Magasinet Danske Museer henvender sig til alle, der vil holde sig ajour med den danske museumsverden. Det handler om både kunst-, kultur- og naturhistoriske museer i hele landet, og emnerne spænder vidt fra kulturpolitik, undervisning, formidling og bevaring til forskning og det digitale felt.

Skribenterne er ofte museumsfolk, men enhver der har relevante perspektiver på museernes arbejde, er velkomne til at sende forslag til artikler. Læs mere under Forfattervejledning.

Danske Museer udkommer 4 gange årligt.

Udgiver

Danske Museer udgives og distribueres af Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten.

Redaktionskomité

Danske Museers redaktionskomité består af interessenter fra forskellige dele af museumsverdenen. Komitéens rolle er at bistå redaktionen med faglig og redaktionel sparring og at sikre, at magasinet tilgodeser og repræsenterer den brede vifte af fagligheder i den danske museumsverden. Komitéens medlemmer skiftes til at være tovholder på årets særnummer.

Komitéens repræsentanter er:

  • Organisationen Danske Museer (ODM): Dorthe Hammerich Rasmussen, kommunikationsmedarbejder
  • ICOM Danmark: Anna Maria Indrio, arkitekt og bestyrelsesmedlem i ICOM
  • Nordisk Konservatorforbund – Danmark (NKF-dk): Camilla Bastholm, konservator ved ROMU, ph.d.-studerende ved Konservatorskolen og formand for NKF
  • Danske Museumsforeninger (SAMMUS): Grete Thrane, bestyrelsesmedlem i SAMMUS
  • Museumsformidlere i Danmark (MiD): Merete Essenbæk, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland og bestyrelsesmedlem i MiD
  • Museumstjenesten: Allan Risbo

Støtte

Danske Museer udgives med støtte fra Statens Kunstfond.