Forfattervejledning

Har dit museum gang i et spændende forskningsprojekt, sidder I med en genstand med en helt særlig historie, eller er der aktuelle problemstillinger i museumsverdenen som du mener, bør belyses?

Danske Museer opfordrer alle til at indsende artikelforslag til magasinet på info@danskemuseer.dk. Danske Museer bringer artikler, debatindlæg og fortællinger om alt fra kulturpolitik og formidling til arkæologi og samlingsvaretagelse og vores skribenter spænder vidt fra ansatte ved museerne til politikere og aktører uden for museerne.

Processen

Start med at sende en kort beskrivelse af artiklens emne, formål og museumsfaglige relevans (ca. 5-10 linjer) til info@danskemuseer.dk – i mailens emnefelt skriver du ‘Artikelforslag’. Dette giver mulighed for at diskutere artiklens vinkel med redaktøren. Herefter aftaler I artiklens vinkel, omfang og deadline. Du får feedback på dit første udkast, og herefter kører artiklen frem og tilbage et par gange. Til sidst godkender du den endelige version. Der kan blive læst en sidste sprog- og tegnkorrektur efterfølgende.

Rettigheder og personoplysninger

Når du godkender en færdig artikel til Danske Museer, giver du tilladelse til, at tekst og billedmateriale publiceres på tryk, digitalt på danskemuseer.dk samt på magasinets SoMe-platforme. Hvis du ikke ønsker dette, eller hvis der er særlige vilkår for f.eks. brug af billeder, skal dette meddeles til redaktionen så tidligt i forløbet som muligt. For information om, hvordan Danske Museer behandler dine personoplysninger, se Museumstjenestens hjemmeside.

Artikler og billeder publiceret i Danske Museer må ikke benyttes kommercielt uden Danske Museers tilladelse. Indhold fra det trykte magasin og danskemuseer.dk må kun deles og citeres, såfremt Danske Museer krediteres.

Huskeliste til skribenter

 • Artiklens omfang angives altid i antal tegn inklusiv mellemrum
 • Skriv i et lettilgængeligt sprog uden alt for mange fagspecifikke udtryk
 • Overvej en præcis og fængende overskrift
 • Angiv skribentens navn(e) under overskriften
 • Skriv en manchet på 2-300 tegn, der indfanger essensen af artiklen
 • Sæt artiklens manchet i kursiv
 • Inddel gerne artiklen med 3-5 underoverskrifter
 • Overvej om nogle af tekstens informationer skal præsenteres i en faktaboks
 • Citater angives med ”…” uden kursiv
 • Titler på bøger, udstillinger mm. skal stå i kursiv
 • Nederst i dokumentet angiver du navn, titel og evt. arbejdssted

Skriver du/I en genstandsfortælling til magasinet udelades overskrifter, billedtekster samt manchet i kursiv.

Billeder og billedtekster

Skribenten har ansvaret for billedmateriale til artiklen, herunder tilladelse fra rettighedshavere.

 • Billeder skal ikke indsættes i artiklens dokument, men sendes i stedet separat via mail eller wetransfer.com i så høj opløsning som muligt (min. 300 dpi).
 • Billedtekster indsættes nederst i dokumentet med artiklen – ikke i et separat dokument.
 • Angiv foto-kreditering i hver billedtekst.
 • Angiv billeder og billedtekster med matchende tal, så de nemt kan forbindes.

Redaktionen forbeholder sig ret til at udvælge billeder blandt det indsendte materiale eller at komme med forslag til alternativer. Dette kan betyde, at ikke alle billedtekster kommer med.