Forfattervejledning

Alle er velkomne til at indsende færdige artikler eller artikelforslag til Danske Museer på redaktion@danskemuseer.dk. Det er ofte en god idé at starte med at sende en kort beskrivelse (5-10 linjer) af artiklens emne, formål og museumsfaglige relevans. Det giver mulighed for at diskutere artiklens vinkel og omfang med redaktøren.

Når redaktøren har taget stilling til, om artiklen kan publiceres, aftaler I omfang, illustrationer og deadline.

Emnefelt

Magasinet Danske Museer orienterer bredt om den danske museumsverden. Det handler om både kunst-, kultur- og naturhistoriske museer, store som små, fra hele landet. Emnerne spænder vidt fra kulturpolitik til formidling og samlingsvaretagelse. Det er hovedsageligt ansatte ved museerne, der skriver magasinets artikler, ofte med udgangspunkt i et ønske om at dele erfaringer og synspunkter. Men også politikere og aktører uden for museerne byder ind med bl.a. debat og andre indlæg, der belyser aktuelle problemstillinger på feltet.

Målgruppe

Danske Museers primære målgruppe er personer, der beskæftiger sig fagligt med museer, både de kunst-, kultur- og naturhistoriske. Det kan være ansatte, som f.eks. museumsinspektører, konservatorer, formidlere, designere og samlingsmedarbejdere, men også bestyrelser, politikere, fonde og eksterne samarbejdspartnere. Magasinet er for alle, der ønsker at hente inspiration og udveksle erfaringer eller blot holde sig ajour med den danske museumsverden. Danske Museers sekundære målgruppe er de ‘museumsinteresserede’, dvs. personer der ikke nødvendigvis beskæftiger sig professionelt med museer, men har interesse for branchen. Målgruppens brede sammensætning betyder, at artiklerne skal skrives på en lettilgængelig måde uden for mange fagspecifikke udtryk og detaljer.

Huskeliste til skribenter

 • Overvej en præcis og fængende overskrift.
 • Skriv en manchet på 2-300 tegn (inkl. mellemrum), der indfanger essensen af din artikel.
 • Forsyn artiklen med navn, titel, evt. arbejdssted (i nævnte rækkefølge).
 • Inddel teksten med underoverskrifter, så den bliver mere overskuelig.
 • Overvej, om nogle af informationerne i teksten kan flyttes over i en faktaboks.
 • Omfanget regnes i antal tegn (ikke ord) inkl. mellemrum.

Redigering og korrektur

En artikel plejer at køre frem og tilbage mellem redaktøren og skribenten et par gange. Redaktøren kommer med forslag til ændringer, skribenten retter til og sender retur osv. Når redaktør og skribent er enige om, at artiklen er færdig, læser redaktøren en sidste sprogkorrektur, som skribenten bedes godkende. Herefter ser skribenten ikke teksten igen, før magasinet udkommer. Skribenten kan altså ikke kommentere på den layoutede version.

Billeder

Skribenten har ansvaret for billedmateriale til artiklen, herunder tilladelse fra rettighedshavere. Redaktionen forbeholder sig ret til at udvælge billeder blandt det indsendte materiale eller at komme med forslag til alternativer.

Billedtekster indsættes nederst i Word-dokumentet med artiklen. Her angives også fotografens navn eller anden kreditering. Vær opmærksom på, at udvælgelsen af billeder kan betyde, at ikke alle billedtekster kommer med.

Billeder kan sendes per mail eller via wetransfer.com i så høj opløsning som muligt (min. 300 dpi). Alle billeder navngives, så de nemt kan forbindes med billedteksterne.

Faste formater

Danske Museer har enkelte formater, som går igen og har en fast længde:

 • Kommentar – debatindlæg om et aktuelt emne:
  3.000 tegn
 • Øjebliksbillede – kort reportage fra seminar e.l. der optræder på nyhedssiderne:
  3.000 tegn
 • Udblik – erfaringer og inspiration fra udlandet:
  4.000 tegn
 • Genstandsfortælling – på magasinets næstsidste side, ved siden af kolofonen:
  Max. 1.200 tegn

Antal tegn er altid inkl. mellemrum.

Nyheder, udstillinger og publikationer

I hvert nummer bringer vi korte nyheder samt omtaler af udstillinger og publikationer. Pressemeddelelser og anden information til disse sider sendes til info@danskemuseer.dk. Husk altid at medsende et eller flere billeder i høj opløsning og med information om fotograf eller anden kreditering. Hvis du skriver en tekst specifikt til Danske Museer, skal længden være max. 1.000 tegn (inkl. mellemrum).

Rettigheder

Når du godkender en færdig artikel til Danske Museer, giver du samtidig tilladelse til, at artiklen publiceres både på tryk og digitalt på danskemuseer.dk, og at den bliver delt på magasinets Facebook-side. Det gælder både tekst og billedmateriale. Hvis du ikke ønsker dette, eller hvis der er særlige vilkår for f.eks. brug af billeder, skal det meddeles til redaktøren så tidligt i forløbet som muligt.

Artikler og billeder publiceret i Danske Museer må ikke benyttes kommercielt uden Danske Museers tilladelse. Indhold fra det trykte magasin og danskemuseer.dk må kun deles og citeres, såfremt Danske Museer krediteres.

Personoplysninger

Vi er forpligtet til at oplyse om, hvordan dine personoplysninger behandles. Se mere på Museumstjenestens hjemmeside: museumstjenesten.com/persondata